"Türkiye'nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Hakkımızda

Neden Kopernik Kitap?

Alanında uzman bir grup entellektüel, aydın ve yazardan oluşan Kopernik Kitap kadrosu, farkındalık ve bilinç oluşturmak; son yıllarda kişisel kodlarımıza yerleşen toplumsal ayrışmayı, ötekileşmeyi, kutuplaşmayı önleyerek Türkiye’nin kültürel zenginliğini yeniden bir araya getirmek hedefiyle yola koyuldu. Türkiye’nin içinden geçmekte olduğu siyasî, politik, iktisadî, sosyolojik, bölgesel ve diplomatik sorunları aşmanın en doğru yolunun yeniden birlik, beraberlik ve çoğulculuk ekseninde kültürel zenginliklerin kaynaşmasından geçtiğine inanan Kopernik Kitap, Türkiye’nin entellektüel aklının buluşma noktası olmayı hedeflemektedir.


Neden Nicolaus Copernicus?

Kopernik, (Nicolaus Copernicus 1473-1543) yaşadığı dönemde kurulu düzeni hedef alan protest çıkışlara imza atarak tarihe mâl olmuş önemli bir şahsiyettir. Evrenin merkezinin Dünya değil Güneş olduğunu iddia eden Kopernik, Güneş merkezli bir evren tasavvurunu ilk ortaya atan, Kopernik Devrimini literatüre kazandıran bir bilim insanıdır. Sadece yaşadığı dönemde değil, sonraki yüzyıllarda da “söylenemeyeni söyleyebilmenin, konuşulamayanı konuşmanın” sembolü olarak anılmıştır. Kopernik Kitap, yerleşik algıları altüst edecek, “yazılamayanı yazmak”, “söylenemeyeni söylemek” mottolarını yayıncılık felsefesi olarak benimsemiştir.


Her Türlü İdeolojik Körlüğü Reddediyoruz...

Türkiye’nin farklı bakış açılarına ihtiyacı olduğu bu dönemde, düşünmeyi ve gerçeklere geniş açıdan bakmayı; arka plânı, amaçları ve hedefleri görmeyi; sorunlara soğukkanlılıkla ve hiçbir hesap gütmeden yaklaşmayı öneriyoruz. Hangi taraftan olursa olsun; ikiyüzlülüğü, çifte standardı, ideolojik körlüğü, ufuksuzluğu, bilgisizliği ve haksızlığı reddediyoruz. Duygularımızı gizlemeden, sorunlara içerden özeleştiri getirecek bir bakış açısıyla çözüm yolları arıyoruz. Bu duruşun, toplumun bütün kesimlerine, bütün siyasî, ideolojik farklılıklarına hitap etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Aydın olmanın sorumluluğu da bu olsa gerek.